fbpx

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Целта на настоящата Декларация за поверителност е да ви информира за практиките на Gora Restaurant, свързани със събирането, използването и разкриването на лична информация, която може да бъде предоставена чрез достъп или използване на нашия уебсайт или услуги и свързани продукти или които могат по друг начин да бъдат събрани от нас. Използвайки свързани продукти и услуги или като посещавате нашия уебсайт, вие се съгласявате със събирането, използването и разкриването на вашата лична информация / както е определено по-долу / в съответствие със следните условия.

Тази Декларация за поверителност също така обяснява как можете да се свържете с нас, ако имате въпрос относно, искате да промените или изтриете каквато и да е лична информация, която Gora Restaurant може да съхранява за вас.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
За целите на настоящата Декларация за поверителност „лична информация“ означава информация за идентифицируемо лице.
Личната информация, която събираме, може да включва поне някои от следните:

Име, име на баща, фамилия, личен документ за самоличност, националност, имейл адрес, телефонен номер и адрес;
Финансова и платежна информация / като номер на кредитна карта / срок на годност и кредитна история /;

ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ АВТОМАТИЧНО
Когато използваме нашия уебсайт, ние също така събираме информация автоматично, някои от които може да са лични данни. Това включва данни като езикови настройки, IP адрес, местоположение, настройки на устройството, операционна система на устройството, информация за регистрационния файл, време на използване, заявен URL адрес, отчет за състоянието, потребителски агент / информация за версията на браузъра /, операционна система, история на сърфирането.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Направете всичко необходимо, за да администрирате тези услуги;
Осигурява ви персонализирана интерактивна комуникация;
Може да използваме данните ви за контакт, за да ви поканим по имейл, за да напишете отзив след пoсещението ви. Това може да помогне на други потребители да изберат ресторанта, което им е най-подходящо. Ако изпратите отзив, той може да бъде публикуван на нашия уебсайт.

Изследвайте, развивайте, управлявайте, защитавайте и подобрявайте тези услуги;
Съветва ви за нови продукти и услуги, които могат да представляват интерес за вас;
Развиваме и поддържаме нашите отношения с вас и комуникираме с вас;
Събиране на непогасени дългове;
Ви таксуваме за нашите продукти и услуги;
Възможно е да има други причини, когато се свържем по имейл, по пощата, по телефона или чрез изпращане на текстови съобщения, в зависимост от данните за контакт, които споделяте с нас, може да се наложи да отговорим и да обработим заявките, които сте направили.

Предоставяне на помощ при разследване на нарушение, както и предприемане на действия в случай на извънредни обстоятелства, застрашаващи живота, здравето или безопасността на дадено лице.

КОГАТО РАЗКРИВАМЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Освен с вашето съгласие, ние няма да продаваме или даваме под наем вашата лична информация на или заедно с други.

Можем да споделяме лична информация с трети страни, ако закон, заповед, заповед за претърсване или съдебна заповед законно изисква и ни упълномощава да го направим.

ЗНАНИЯ И СЪГЛАСИЕ
Ние събираме лична информация за вас само когато доброволно я предоставите. Обикновено ще търсим съгласие за използването или разкриването на вашата лична информация по време на събирането. При определени обстоятелства може да се иска съгласие след събирането на информацията, но преди употреба / например, когато искаме да използваме информация за цел, която не е била идентифицирана по-рано /.

Няма да изискваме, като условие за доставка на продукт или услуга, да дадете съгласие за събирането, използването или разкриването на информация извън тази, необходима за изпълнение на изрично посочените и законни цели, за които информацията се предоставя.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, при спазване на законови или договорни ограничения и разумно предизвестие. Ако искате да оттеглите съгласието си по всяко време, моля, свържете се с нас на info@gora.restaurant. Ще ви информираме за последиците от оттеглянето на съгласието.

БИСКВИТКИ
Нашите клиенти трябва да са наясно, че информацията и данните могат да се събират автоматично чрез стандартната работа на нашите интернет сървъри и чрез използването на „бисквитки“. Информацията, събрана по такива начини, не е лична информация.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Ние полагаме търговски разумни усилия, за да гарантираме, че личната информация, събрана от вас, е защитена срещу загуба и неоторизиран достъп. Тази защита се прилага по отношение на информацията, съхранявана както в електронен, така и в хартиен вид. Достъпът до вашата лична информация е ограничен до избрани служители или представители. В допълнение, ние използваме общоприети техники за информационна сигурност, като защитни стени, процедури за контрол на достъпа и криптография, за да защитим личната информация срещу загуба и неоторизиран достъп.

ЗАПАЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Ние съхраняваме вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целта (ите), за която е била събрана и да се съобразим с приложимото законодателство, а вашето съгласие за такива цели остава валидно след прекратяване на отношенията ни с вас.

ПРОМЕНИ В ТОЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Ние си запазваме правото да модифицираме тази Декларация за поверителност по всяко време без предизвестие. Декларацията за поверителност, публикувана по всяко време или от време на време чрез този уебсайт, ще се счита за Декларация за поверителност, която тогава е в сила.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
Ако имате въпроси относно тази декларация за поверителност, проблеми с поверителността или други въпроси относно това как обработваме личните ви данни, можете да се свържете с нас:

Обадете ни се: +359 88 280 0622
Изпратете ни имейл: info@gora.restaurant